Hva er Marinejegerkommandoen – MJK?

Hva er egentlig Marinejegerkommandoen (MJK)? Her er hva Forsvaret.no selv beskriver avdelingen som: I kjølevannet av andre verdenskrig opprettet Forsvaret en egen avdeling som kunne utføre rekognosering- og sabotasjeoppdrag mot fiendtlige mål over og under vann. Dette var starten på det som i dag kalles Marinejegerkommandoen. Avdelingen skal være i stand til å løse komplekse oppdrag innenfor et bredt nedslagsfelt. Kommandoen står blant annet på nasjonal kontraterror beredskap for å kunne bistå politiet ved behov, og er kontinuerlig på beredskap for internasjonale operasjoner. Vi skal være klare til å møte…

Read More