Hva er en Marinejeger?

Wikipedia: Marinejegere, eller operatørene, er den skarpe enden av Marinejegerkommandoen (MJK) og er Forsvarets maritime spesialstyrke. Deres primære oppgaver er rekognosering (special recoinnaisance (SR)), innsats (direct action (DA)) og militær assistanse (military assistance (MA)).  Marinejegerkommandoen er oppdelt i to operative enheter som er lokalisert ved henholdsvis Ramsund orlogsstasjon i Nord-Norge, ca. 50 km fra Harstad, og Haakonsvern marinebase i Bergen, hvor jegerne har sin hovedbase. Marinejeger er en utdannelse som går over flere år og moduler. Som ferdig jeger tegner man inntil 15 års kontrakter med påfølgende sluttbonus. Sammen med Forsvarets Spesialkommando (FSK), dvs Hærens Jegerkommando på Rena, utgjør marinejegerne Norges spesialstyrker med spesiell fokus på maritime operasjoner.  Under utdanningen læres marinejegerne bl.a. opp til å markere mål for jagerfly, såkalt FAC (Forward Air Control), de lærer sabotasje mot viktige mål, avanserte nærkampteknikker, livreddende førstehjelp, samt bording av skip og oljerigger. Noen blir også trent opp til å bli skarpskyttere, som ikke bare kan rekognosere og drive måloppdagelse, men også drepe fiendtlig nøkkelpersonell fra langt hold mens de ligger i godt kamuflerte posisjoner.  Norske marinejegere blir regnet som noen av de beste SOF (Special Operations Forces) i verden, noe som blir bekreftet under blant annet internasjonale øvelser sammen med andre spesialstyrker.

Her er en video Forsvaret lagde i 2012 siden hvor Sjefen beskriver hvordan man blir en Marinejeger:

Her er en video fra Forsvaret.no av nyere dato om Marinejeger:

https://youtu.be/CpcQ6PVYefU

Videre beskriver Forsvaret veien mot å kunne kalle seg en Marinejeger som følger:

Veien til å bli marinejeger innebærer en av Norges hardeste militære utdanninger. Søknadsfrist 1. mars 2016.

I løpet av to år vil du erverve og utvikle de kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige for å kunne håndtere det trusselbildet du møter gjennom tjenesten. Vi bruker god tid og mye ressurser på å utdanne våre folk, og vet av 60 års erfaring at de menneskene som gjennomfører utdanningen er klare for livet som operatører i Norges militære spydspiss.

 Alt du har hørt om marinejegerne er sant, men sannheten får du aldri vite.

Menneskene som søker seg til Marinejegerkommandoen kommer fra hele Norge, med særdeles ulike bakgrunner og erfaringer. Helt fra de ferske som kommer rett fra videregående til idrettsutøvere, akademikere med høyere utdannelse, profesjonelle soldater og fagarbeidere. Vi vet av erfaring at mange av de beste operatørene vi har utdannet er dem som har begynt tidlig, men vi vet også at livserfaring og annen yrkeserfaring vil komme svært godt med i livet som operatør.

Opptak (5 uker)

Kvalifiserte søkere blir invitert til opptak hvor robusthet, lærings- og samarbeidsevner, samt øvrige kvalifikasjoner og evner som er relevante blir testet. Hensikten er å finne personell som er egnet til å påbegynne og fullføre utdanningen. Det er en forutsetning at du er motivert, da hele perioden er basert på frivillighet. Personell som ikke tilfredsstiller kravene, eller selv velger å slutte, vil bli dimittert (eventuelt overført til opprinnelig førstegangstjeneste eller avdeling).

Marinejegerkurs (4 måneder)

Dersom du består opptaket vil du bli gitt grunnleggende opplæring innen blant annet skyting, orientering, patruljetjeneste, båt- og undervannsnavigasjon, dykking og fallskjerm. Du blir kontinuerlig evaluert underveis, og kurset stiller høye krav til progresjon, læringsevne og motivasjon. Det gjennomføres avsluttende øvelser hvor du må kunne anvende det du har lært under krevende forhold.

Spesialisering og etterutdanning (18 måneder+)

Etter å ha gjennomført grunnutdanningen overføres du til Marinejegerkommandoens øving- og treningsanlegg i Ramsund utenfor Harstad. Her starter du utdanningen innenfor klassiske og mer avanserte spesialstyrkedisipliner.

Les resten av artikkelen på Forsvaret.no.

Se også disse artiklene:
Fellesturer på veien mot å bli en Marinejeger
Opptak Marinejeger
Hvem og hva er Marinejegerkommandoen – MJK?

Se også disse sidene på Milforum:
Forum for Marinejegeropptak
Forum for Treningsdagbøker
Forum for Tips & Råd før opptak
Forum for Treningsmakker

Related posts

Leave a Comment